RODO

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować
przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym
przepływem informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Apartamenty Starówka Agnieszka
  Klimkiewicz – Mania, NIP 852 166 46 75 z siedzibą przy ul. Zeusa 30, 72-006 Mierzyn zwana dalej:
  „Administratorem”.
 2. Dane osobowe, powierzone nam przez Państwa przy rezerwacji apartamentów są niezbędne do
  zawarcia umowy dotyczącej usługi hotelowej i są przetwarzane na postawie przepisów Ogólnego
  Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją usługi
  hotelowej i nie są przekazywane innym podmiotom gospodarczym.
 4. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji prawnie
  uzasadnionych interesów Administratora.
 5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, zaktualizowania,
  ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa danych osobowych zautomatyzowanych
  decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*
 7. Administrator podejmuje wszelkie działania w celu ochrony Państwa danych osobowe poprzez
  stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych, informatycznych i organizacyjnych przed ich
  utratą, nieuprawnionym ujawnieniem oraz wykorzystaniem w celach niezgodnych z prawem zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy
lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.