Regulamin

 1. Regulamin określa zasady wynajmu apartamentów.
 2. Rezerwacja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Internetu w zakładce „Rezerwacja”
 3. Szczegółowe warunki zmian i rezygnacji z rezerwacji są opisane w zakładce.
 4. Zameldowanie na podstawie dokumentu tożsamości
  • od godz. 14.00
  • wymeldowanie do godz. 11.00
 5. Przedłużanie pobytu jest możliwe w miarę wolnych terminów.
 6. Klient wynajmuje apartament dla określonej w umowie osób.
 7. W przypadku przebywania większej ilości osób niż zawarto w umowie, oraz innych powodów, jak np. dewastacja, zakłócanie ciszy nocnej, właściciel ma prawo zażądać dodatkowej opłaty lub zerwać umowę.
 8. Właściciel ma prawo skontrolować lokal w obecności klienta.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe podczas pobytu w apartamencie.
 10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę rzeczy należących do klienta.
 11. Klient nie może udostępniać apartamentu osobom trzecim.
 12. Osoby odwiedzające mogą przebywać w apartamencie od godz. 7.00 do 22.00. Cisza nocna trwa od 22.00 do 6.00
 13. Właściciel ma prawo odmówić przyjęcia klienta, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył zasady regulaminu.
 14. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.